2 3

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้

ผู้เข้าทั้งหมด

1

12

68,790

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียม

1 นมผงหรือนมกล่องและขวดนม( 3 ขวด/วัน)ที่เด็กรับประทานเป็นประจำ
2 ผ้าขนหนูผืนใหญ่ (ส่งกลับบ้านไปซักทุกวันศุกร์)
3 ที่นอน ผ้าห่ม (ส่งกลับบ้านไปซักทุกวันศุกร์)
4 ชุดใส่กลับบ้าน 1 ชุด และสำรองไว้ที่สถานรับเลี้ยง 1 ชุด
5 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 5-6 ชิ้น/วัน (กรณีต้องใช้ สำหรับเด็กอ่อน)
6 แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมทาผิว แป้ง ครีมอาบน้ำ ยาสระผม

หมายเหตุ ของใช้ทุกชิ้นต้อง มีชื่อเด็ก ติดไว้ชัดเจน * มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบหากสูญหาย


การบริการ

อายุ

อัตราค่าบริการรายเดือน

OT ชั่วโมงละ
(กรณีผู้ปกครองมารับหลัง 18.00น.) 

อัตราค่าบริการรายวัน (วันธรรมดา)
จ - ศ  07:00 – 18:00 น.

จ - ศ  07:00 – 18:00 น. 

3 เดือน  – 1 ปี

6,000  บาท

100  บาท

400  บาท

1 – 3 ปี

5,000 บาท

100  บาท

350 บาท

3 – 5 ปี 
(อนุบาล 1 - 3)

ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 15.00 – 18.00 น  2,500 บาท / เดือน  สอนการบ้าน (ถ้ามี)

ฝากช่วงปิดเทอม

4,500 บาท

 

ระเบียบการชำระเงิน

กรณีรายเดือนค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท ( ชำระครั้งเดียว รวมค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน )
ชำระค่าบริการวันแรกที่มาฝากเลี้ยงเดือนต่อไปชำระค่าบริการภายในวันที่ 1 - 2 ของเดือน

หมายเหตุ ในกรณีชำระค่าเลี้ยงดูแล้วฝากเลี้ยงไม่เต็มเดือนทางสถานรับเลี้ยงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในทุกกรณี
และไม่สามารถนำมาเป็นค่าบริการในเดือนถัดไปได้

 


กรณีรายวัน (รับขั้นต่ำ 10 วันต่อเดือน)

 • ชำระค่าบริการในวันแรกที่มาฝากเลี้ยงตามจำนวนวันที่ฝากทั้งหมด
 • บริการฝากเลี้ยงขั้นต่ำ 10 วัน       

 


กรณีดูแลหลังเลิกเรียน (ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 15.00 – 18.00 น. )

ชำระค่าบริการวันแรกที่มาฝากเลี้ยงเดือนต่อไปชำระค่าบริการภายในวันที่ 1-3 ของเดือน
อาบน้ำ และสอนการบ้าน (ถ้ามี)


การบริการ

 • บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ
 • อาหารเช้าเวลา   8.30 – 9.00 น.
 • อาหารว่างเช้า 10:00 - 10:30 น.(ขนมหรือผลไม้)
 • อาหารกลางวันเวลา 11.00 – 11.30 น.
 • อาหารว่างบ่ายเวลา 15:00 - 15:30 น. (ขนมหรือผลไม้)
 • อาบน้ำ 1 ครั้ง / วัน
 • สระผมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
 • อัตราส่วนพี่เลี้ยงเด็กอ่อน 1 คน ต่อเด็ก 2 คน  และอัตราส่วนพี่เลี้ยงเด็กโต 1 คน ต่อเด็ก 5 คน  มั่นใจได้ว่า เด็กๆได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
 • ตรวจสุขภาพประจำวัน
 • เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์  07:00 - 18:00 น.
 • หยุดบริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ( มีตารางวันหยุดแจ้งให้ทราบในวันที่มาสมัคร )
 • ค่าบริการรวมสมุดรายงานประจำวันเอกสารที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมมา

- สูติบัตรเด็กพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน บิดาและมารดา
- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และเด็ก
- รูปถ่าย บิดา มารดา และเด็ก หรือผู้ปกครองที่มารับเด็ก 2 นิ้ว คนละ 2 รูป
- สมุดรายงานผลสุขภาพจากสถานที่เลี้ยงเดิม(ถ้ามี)
- สำเนาสมุดวัคซีนของเด็ก (ถ้ามี)
**ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมกรอกใบสมัคร


ตารางกิจกรรมประจำวันของ ลูกรักเนอสเซอรี่
วันจันทร์ ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมประสาทสัมผัส เล่านิทาน
วันอังคาร เต้นประกอบเพลงเด็ก เรียนรู้ผลไม้ (บัตรคำสร้างสรรค์) เล่นกับสี
วันพุธ ออกกำลังกาย กิจกรรมทักษะ
(คณิต ภาษาไทย อังกฤษพื้นฐาน)
ร่างกายของหนู
วันพฤหัสบดี เต้นประกอบเพลงเด็ก เรียนรู้ผลไม้ (บัตรคำสร้างสรรค์) เล่านิทาน
วันศุกร์ กิจกรรมทักษะ
(คณิต ภาษาไทย อังกฤษพื้นฐาน)
เล่านิทาน ชมสื่อวีดีทัศน์ศึกษา